Redusert foreldrebetaling

Du kan nå få reduksjon i foreldrebetaling i SFO for elever på 1. til 4. trinn på grunn av lav inntekt. Ingen husholdninger skal måtte betale mer enn 6 % av sin samlede årsinntekt.

Prisen for hel plass i SFO i Gjemnes kommune er på 2888 kroner, noe som betyr at dersom din husholdning samlet tjener mindre enn 529 467 kroner i året, har dere krav på redusert foreldrebetaling.

Det må søkes for ett år om gangen.

Søknadsfrist

For SFO-året  er søknadsfristen 15. september hvert år. Alle søknader som er mottatt før denne fristen vil gjelde hele SFO-året, altså fra 1. august.

Søknaden sendes skolen du har SFO-tilbud på.

Søknader som kommer inn etter fristen blir behandlet fortløpende, og vedtak om redusert foreldrebetaling er gyldig fra den første hele måneden etter at kommunen mottar søknaden, og gjelder for ett SFO-år.

Slik søker du

Du trenger disse vedleggene:

Før du skal søke må du finne fram siste års skattemelding (selvangivelsen), denne må legges ved søknaden du sender inn. Den er dokumentasjon på at du faktisk har krav på rabatt.

Hvis du har skattepliktige kapital- eller personinntekter som ikke står i skattemeldingen, skal disse dokumenteres. Dette er bl.a. renteinntekter, aksjeutbytte og leieinntekter. Søknaden blir ikke behandlet før all dokumentasjon er sendt inn.

Hvis du er nyankommet til Norge og ikke har skattemelding, lønnslipper eller vedtak fra Nav, må du legge ved politiattest på oppholdstillatelse.

Søknadsskjema finner du her (DOCX, 17 kB)

Varighet

Vedtak om redusert foreldrebetaling er gyldig fra den første hele måneden etter at kommunen mottar søknaden din, og er gyldig ut SFO-året. Du må sende ny søknad hvert år.

Du kan søke underveis i SFO-året hvis det er vesentlig og varig endring i inntekten. Det kan være at inntekten går kraftig ned på grunn for eksempel arbeidsledighet, samlivsbrudd eller dødsfall.

Definisjon på husholdning

En husholdning er ektefeller, registrerte partnere eller samboere.

Samboere er to ugifte personer over 18 år, som har felles barn eller har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene.

Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal betalingen bli regnet ut fra inntekten til den som har samme folkeregistrerte adresse som barnet.