Dagaktivitetstilbud for personer med demens

Dagaktivitetstilbudet skal bidra til gode opplevelser sammen med andre og stimulere til aktivitet ut fra individuelle ressurser og interesser. Fokus er mestring og opprettholdelse av en aktiv hverdag.

Dagaktivitetstilbudet for personer med demens/kognitiv svikt er for deg som bor hjemme. Tilbudet er inntil 2 dager per uke (tirsdag og torsdag), fra kl.10 -14.

Dagaktivitetstilbudet har også en egen gruppe for deg som er yngre.

For å få plass ved dagtilbudet må du søke om dette, men du kan få noen prøvedager før du bestemmer deg for å søke.

Aktivitetene er svært varierte og tilpasses DINE interesser og ønsker.

For en egenandel per dag får du god frokost og middag, skyss og ulike aktiviteter. Tjenesten er betalingstjeneste. Se egenbetalingssatsene

Du kan kikke inn på vår egen Facebook-side "Øratunet dagaktivitet" for  å se mer  

 

 

Velkommen til oss!