Dagaktivitetstilbud Rus- og psykisk helse

Dagaktivitetstilbudet til personer med rus- og/eller psykiske helseutfordringer skal gi en opplevelse av mestring og sosial deltagelse.

Dagaktivitetstilbudet for Rus- og psykisk helse holder til i lokalene til Lysfabrikken.

Åpningstid: onsdag fra 10.00-14.00.

Dagaktivitetstilbudet er betalingsfri tjeneste.

Kontaktinformasjon

Carl Gunnar Orset
Seksjonsleder Helse og forebygging
E-post
Mobil 95 18 74 93
Britt Torill Blakstad
Psykiatrisk sykepleier
E-post
Mobil 90 95 31 74