Dagaktivitetstilbud Rus- og psykisk helse

Dagaktivitetstilbudet til personer med rus- og/eller psykiske helseutfordringer skal gi en opplevelse av mestring og sosial deltagelse.

Dagaktivitetstilbudet for Rus- og psykisk helse holder til i lokalene til Lysfabrikken.

Åpningstid: onsdag fra 10.00-14.00.

Dagaktivitetstilbudet er betalingsfri tjeneste.