Rådgiver forebyggende rusarbeid

Rådgiver forebyggende rusarbeid jobber med rusforebygging blant barn og unge, på systemnivå. Dette er en prosjektstilling som skal gagne alle i alderen 13 til 23 år i kommunen. 

Formålet med stillingen er å fremme inkludering, trygghet, kunnskap og skape åpenhet rund psykisk helse og rus. Rådgiver forebyggende rusarbeid har tverrfaglig samarbeid med helsesykepleier, politikontakt, psykiatrisk sykepleiere og Rådgiver ungdom i kommunen.

Arbeidsoppgaver:

  • Veilede ungdom og/eller foreldre til riktig hjelpeinstans ved rusbruk. Hensikten er å gi ungdom og foreldre kunnskap om hvor hjelp og videre rådgivning kan oppsøkes. 
  • Undervisning og opplysningsarbeid om rus og psykisk helse
  • Ungdata undersøkelse
  • Ungdomsklubb
  • Kontaktperson for rådgivende enhet for russaker
  • Være en del av skolehelseteamet
  • Planarbeid i kommunen
     

 

Her er informasjon til Gjemnes kommune sin politikontakt (PDF, 709 kB)