Rus og psykisk helse

Tjenesten er et lavterskeltilbud, det skal være lett tilgjengelig med mulighet for hjelp og støtte på et tidlig tidspunkt.
Du kan bli henvist fra lege, eller andre instanser. men også selv ta kontakt direkte med tjenesten.

Rusavhengighet og psykiske problemer rammer langt flere enn de fleste er klar over. Noen kan være usikre på om de skal be om hjelp eller ikke. Tjenesten for rus og psykisk helse kan bistå mennesker med denne problematikken.

DU KAN FÅ TILBUD OM:
- Råd og veiledning
- Samtaler på kontoret eller hjemmebesøk
- Hjelp til selvhjelp

Tjenesten er gratis.
Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med ansatte i tjenesten, se telefonnummer på høyreside.

Vi er tilgjengelige på hverdager mellom kl. 08:00 og 15:30 (15.mai til 15. september) og kl. 08:00 og 16:00 (16.september til 14.mai).


VED AKUTTE KRISER
Hvis det skulle oppstå en situasjon på ettermiddag/helg der det er behov for umiddelbar hjelp, kontakt legevakt.

Kontaktinformasjon

Carl Gunnar Orset
Seksjonsleder Helse og forebygging
E-post
Mobil 95 18 74 93
Britt Torill Blakstad
Psykiatrisk sykepleier
E-post
Mobil 90 95 31 74
Gunn Heidi Langnes
Psykiatrisk sykepleier
E-post
Mobil 48 99 04 04