Hjemmehjelp

Hjemmehelp skal bidra til at den enkelte, ved å motta bistand til dagliglivets gjøremål skal kunne bo lengst mulig i egen bolig.

Kriterier for å få hjemmehjelp:

Søker må være hjemmeboende og ha behov for praktisk hjelp til ett eller flere tjenester:

  •  personlig hygiene
  •  matlaging/innkjøp av matvarer
  •  stell og vask av klær
  •  rengjøring
  •  andre årsaker.

Det presiseres at søker må være ”helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp” for å ha rett til en slik tjeneste. Når søker bor sammen med andre husstandsmedlemmer, gjøres en helhetsvurdering av husstandens situasjon.

Hvordan søke:

Søknad om helse og omsorgstjenester (PDF, 184 kB) (PDF, 184 kB)


Skjemaet sendes:

Gjemnes kommune
Vedtaksteam Helse og omsorg.
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra

Tjenesten er betalingstjeneste. Se egenandelsatsene

For mer informasjon kan du lese:

Kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester (PDF, 492 kB) (PDF, 492 kB)

Adresse

Gjemnes kommune
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra