Hjemmehjelp

Tjenesten hjemmehjelp skal bidra til at du kan bo hjemme selv om du ikke greier å ivareta innkjøp - og renholdsoppgaver.

 

.

Kriterier for å få hjemmehjelp:

Du må ha behov for hjelp til en eller flere av disse tjenestene:

  •  innkjøp av matvarer
  •  vask av klær
  •  rengjøring

Hvis du bor sammen med andre husstandsmedlemmer, gjøres en helhetsvurdering av husstandens situasjon.

Hvordan søke:

Søknad om helse og omsorgstjenester (PDF, 184 kB) (PDF, 115 kB)


Skjemaet sendes:

Gjemnes kommune
Vedtaksteam Helse og omsorg.
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra

Tjenesten er betalingstjeneste. Se egenbetalingssatsene

For mer informasjon kan du lese:

Kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester (PDF, 492 kB) (PDF, 492 kB)