Trygghetsalarmer

En trygghetsalarm gjør det mulig å nå hjelpeaparatet på en enkel måte. Alarmen skal bidra til økt trygghet i hverdagen for deg som har behov for det.

Hvordan søke:

Søknad om helse og omsorgstjenester (PDF, 115 kB)

Om trygghetsalarmen:

Trygghetsalarmen er en liten radiosender med en alarmknapp, som for eksempel kan bæres i et kjede rundt halsen. Hvis du ikke er tilknyttet 110 (brann) sentralen fra før, vil det også bli installert røykmelder. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral som automatisk formidler kontakt videre til hjemmesykepleien. Hjemmetjenesten rykker ut hele døgnet hvis alarmen går.

Kommunen har ansvar for installering, mottak av alarm, testing, service og vedlikehold. Hvis du får vedtak om alarm, vil vi oppgi ditt navn, adresse og telefonnummer og helseopplysninger til vaktsentralen. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral i Kristiansund kommune. Vaktsentralen tar i mot alarmen og vurderer om det er behov for videre kontakt med hjemmesykepleien eller som den som står som din kontaktperson. Vaktsentralen er døgnbemannet av helsepersonell

Det vil bli hjemmetjenesten i Gjemnes kommune som vil ha ansvaret for trygghetsalarmene, installering og oppfølging.


Skjemaet sendes:

Gjemnes kommune
Vedtaksteam Helse og omsorg.
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra

Tjenesten er betalingstjeneste. Se egenbetalingssatsene

For mer informasjon kan du lese:

Kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester (PDF, 492 kB) (PDF, 492 kB)