Trygghetsalarmer

Trygghetsalarm betegnes som trygghetsskapende velferdsteknologi. Dette er brukerrettet teknologi som har til hensikt å understøtte og forsterke brukers trygghet, sikkerhet, muliggjøre økt selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet, slik at bruker er i stand til å bo i eget hjem så lenge som mulig

Hvordan søke:

Søknad om helse og omsorgstjenester (PDF, 184 kB) (PDF, 184 kB)

Om trygghetsalarmen:

Trygghetsalarmen er en liten radiosender med en alarmknapp, som for eksempel kan bæres i et kjede rundt halsen. Alarmen er knyttet til en vaktsentral, som automatisk formidler kontakt videre til hjemmesykepleien. Hjemmetjenesten rykker ut hele døgnet hvis alarmen går.

Kommunen har, gjennom leverandør, ansvar for installering, mottak av alarm, testing, service og vedlikehold. Hvis du får vedtak om alarm, vil vi oppgi ditt navn, adresse og telefonnummer til leverandør av alarmtjenesten

Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral i Kristiansund kommune. Vaktsentralen tar i mot alarmen og vurderer om det er behov for videre kontakt med hjemmesykepleien eller som den som står som din kontaktperson. Vaktsentralen er døgnbemannet av helsepersonell

Det vil bli hjemmetjenesten i Gjemnes kommune som vil ha ansvaret for trygghetsalarmene, installering og oppfølging.


Skjemaet sendes:

Gjemnes kommune
Vedtaksteam Helse og omsorg.
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra

Tjenesten er betalingstjeneste. Se egenandelsatsene

For mer informasjon kan du lese:

Kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester (PDF, 492 kB) (PDF, 492 kB)

Åpningstider

Mandag - fredag 
kl. 10:00 - 14:00

Adresse

Gjemnes kommune
Vedtaksteam Helse og omsorg
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra