Vedtaksteam

Vedtaksteam er kommunens koordinerende enhet. 

På denne siden finner du informasjon om søknadsprosess, tjenester, søknadskjema, priser og egenandeler på betalingstjenestene

Har du behov for helse- og omsorgstjenester ønsker vi at du benytter søknadskjema (DOCX, 24 kB), men du kan også ta kontakt med kontaktpersonene som står under kontaktinformasjon.


Søknadsskjemaet sendes til kommunens koordinerende enhet:

Gjemnes kommune
Vedtaksteam Helse og omsorg
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra

For informasjon om blant annet saksbehandlingstid, klagemuligheter, de ulike tjenestene og hva som ligger til grunn for vurdering av søknaden, kan du finne mer informasjon i vår kommunale Veileder for tildeling av Helse- og omsorgstjenester (DOCX, 135 kB)

Oversikt over hva helse og omsorgstjenestene koster finnes i dokumentet:  Satser og egenbetaling for tjenester fra Helse og omsorg (PDF, 94 kB)

Kontaktinformasjon

Ragnhild Kleive
Leder Helse og omsorg
E-post
Mobil 95 74 88 57
Cecilie Tennøy
Rådgiver Helse- og omsorg
E-post
Mobil 94 86 01 81
Carl Gunnar Orset
Seksjonsleder Helse og forebygging
E-post
Mobil 95 18 74 93
Eva Ulset
Seksjonsleder sykehjem
E-post
Mobil 97 54 67 02
Irene Apold
Seksjonsleder for tjenesten for funksjonshemmede
E-post
Mobil 90 21 62 11
Marit Veum
Seksjonsleder hjemmetjenesten
E-post
Mobil 47 37 10 70

Adresse

Gjemnes kommune
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra