Vedtaksteam

Vedtaksteam er kommunens koordinerende enhet. 

På denne siden finner du informasjon om søknadsprosess, tjenester, søknadskjema, priser og egenandeler på betalingstjenestene

Har du behov for helse- og omsorgstjenester ønsker vi at du benytter søknadskjema (PDF, 115 kB), men du kan også ta kontakt med kontaktpersonene som står under kontaktinformasjon.


Søknadsskjemaet sendes til kommunens koordinerende enhet:

Gjemnes kommune
Vedtaksteam Helse og omsorg
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra

For informasjon om blant annet saksbehandlingstid, klagemuligheter, de ulike tjenestene og hva som ligger til grunn for vurdering av søknaden, kan du finne mer informasjon i vår kommunale Veileder for tildeling av Helse- og omsorgstjenester (DOCX, 135 kB)

Oversikt over hva helse og omsorgstjenestene koster finnes i dokumentet:  Satser og egenbetaling for tjenester fra Helse og omsorg (PDF, 94 kB)

Artikkelliste