Idrett

I Gjemnes kommune er det 8 idrettslag, disse ligger under Gjemnes idrettsråd. Kontaktinformasjon til idrettsrådet og idrettslagene finner du her.

Alle idretts- og friluftslivsanleggene i kommunen som har fått spillemidler ligger i anleggsregisteret