Kyrkja i Gjemnes

Øre prestegjeld består av kyrkjelydane i Gjemnes og Øre, og tilsvarer geografisk kommunegrensa for Gjemnes.

Facebooksidene til Øre Kyrkje: https://www.facebook.com/Øre-kyrkje-1836612666579795/ 

Facebooksidene til Gjemnes menighet: https://www.facebook.com/gjemneskirke/

Dåp eller vigsel avtales på tlf.  eller e-post til: aud.toril.gagnat@gjemnes.kommune.no. Kontoradresse: Skeisdalsvegen 10. 

Om kyrkjekontoret:

Kyrkjekontoret ligg i Ørstua ved Øre kyrkje. Sokneprest, klokkar og kyrkjeverje har kontor der. Soknepresten har fri kvar måndag, men er elles å treffe på kontoret eller på mobil dei andre dagane. Kyrkjeverje er stort sett å treffe på kontoret måndag-fredag kl. 08.30-15.30.

Det er to kyrkjer og eit bedehuskapell i kommunen, og det er 5 gravstader (Øre, Gjemnes, Osmarka, Flemma og Batnfjord.

 

Om kyrkjene i Gjemnes

Kyrkjene i Gjemnes er delt inn i to sokn, Øre og Gjemnes. Under Øre sokn høyrer også Osmarka kapell. Kyrkjene høyrer under Nordmøre prosti.

Øre sokn omfattar bygdene Angvik, Flemma, Osmarka, Torvikbukt, Øre/Skeid og Batnfjord.
Kyrkja ligg på Øre ved utløpet av Skeidsdalen. Kyrkja er bygd i 1865 i tre med 600 plassar. Arkitekt Gustav Olsen. 

Gjemnes sokn omfattar Gjemnes/Høgset, Storlandet og Bergsøya. Gjemnes kyrkje er bygd i tre i 1893 og har 350 plassar. Arkitekt Jakob Wilhelm Nordan

Osmarka kapell vart bygd i 1910 i tre og har 110 plassar. Kapellet vart restaurert i 1983.