Produksjons- og avløsertilskudd - Søknadsfrist 15.10.2021

Produksjonstilskudd er et samlebegrep for en gruppe av direktetilskudd i jordbruket med felles forvaltningsrutiner. Kommunen behandler og avgjør søknader om produksjonstilskudd.

Søknadsskjema

Viktige datoer

1.mars

Telledato for første registrering

15. mars

Søknadsfrist for første registrering

1. oktober

Telledato for andre registrering

15. oktober

Søknadsfrist for andre registrering

 

Krav til søkere

Foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon og disponerer dyr og/eller areal, kan søke produksjonstilskudd. Alle foretak som ønsker å søke produksjonstilskudd må ved søknadsfristen:

  • Være registrert i enhetsregistret (ha organisasjonsnummer)
  • Drive vanlig jordbruksproduksjon

Vilkårene for å motta produksjonstilskudd står i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.

Kontaktinformasjon

Rolf Amundsen
Jordbrukssjef
E-post
Mobil 948 79 509

Åpningstider

Mandag - fredag 
kl. 10:00 - 14:00

Adresse

Gjemnes kommune
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra