Produksjons- og avløsertilskudd - Søknadsfrist 15.10.2023

Landbrukskontoret er stengt 12. og 13. oktober grunnet høstferie. Dersom noen har spørsmål om produksjonstilskudd må de ta kontakt før 12.10.2023.

Produksjonstilskudd er et samlebegrep for en gruppe av direktetilskudd i jordbruket med felles forvaltningsrutiner. Kommunen behandler og avgjør søknader om produksjonstilskudd.

Kommunen oppfordrer alle til å ikke vente til siste frist, men å søke i god tid.

 

Søknadsskjema

Viktige datoer

1.mars

Telledato for første registrering

15. mars

Søknadsfrist for første registrering

1. oktober

Telledato for andre registrering

15. oktober

Søknadsfrist for andre registrering

 

Krav til søkere

Foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon og disponerer dyr og/eller areal, kan søke produksjonstilskudd. Alle foretak som ønsker å søke produksjonstilskudd må ved søknadsfristen:

  • Være registrert i enhetsregistret (ha organisasjonsnummer)
  • Drive vanlig jordbruksproduksjon

Vilkårene for å motta produksjonstilskudd står i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.