Næring

Gjemnes kommune har eige kommunalt næringsfond som det er høve til å søke på etter rettningslinjer   godkjent av kommunestyret.

For 2020 har ikkje fylkeskommunen løyvd midlar til påfyll av næringsfondet. Dermed blir det ingen tildelingar dette året.

Søknadsskjema kommunalt næringsfond

Kommunale retningsliner (PDF, 45 kB)