Fiberutbygging

Gjemnes kommune har eit mål om at flest råd av kommunen sine innbyggarar og næringsliv skal at tilbod om fiber/breiband .

For å stimulere til rask utbygging i ikkje-kommersielle utbyggingsområder blir det innført ei tilskotsordning basert på midlar frå RDA fondet der frivillige lag og foreiningar/organisasjonar kan søke om tilskot til materiell og utstyr som kan nyttast ved dugnadsarbeid