Forskrift om fiske utenfor vassdrag med anadrome laksefisk, og nedsenking av garn i sjøen i Møre og Romsdal

Statsforvalteren i Møre og Romsdal har fastsatt ny forskrift som regulerer fisket i sjø utenfor utløp av vassdrag med anadrome laksefisk og ved kraftverksutløp. Å senke garnredskap i sjø blir også regulert av forskrifta.

Du kan lese mer om saken her: Ny forskrift om fiske utanfor lakse- og sjøaurevassdrag, og om garnfiske i sjø | Statsforvaltaren i Møre og Romsdal (statsforvalteren.no)

Du finner også informasjon om fiskeforvaltning på Statsforvalterens hjemmeside: Fiskeforvaltning | Statsforvaltaren i Møre og Romsdal (statsforvalteren.no) .