Rognplanting i Batnfjord

Torsdag 9. mars gjennomførte Veterinærinstituttet, lokal koordinator og flere frivillige fra Batnfjorden rognplanting av overskuddsrogn i Batnfjordselva på ikke-anadrom strekning.  Ti bokser med overskuddsrogn fra sjøørret ble satt ut på forskjellige steder i vassdraget. Dette ble nok en fin dag med godt samarbeid mellom aktørene og de frivillige.

Les mer om rognplanting i Batnfjord