Skatt, kemnerkontor

Gjemnes har felles skatteoppkrever med Kristiansund. Alle henvendelser om skatt skal gå dit.

Skatteoppkreverens oppgaver:
Innfordring av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
Innfordring av restskatt og forskuddsskatt
Innfordring av forhåndsskatt og restskatt (aksjeselskap)
Ekstern og intern kontroll av arbeidsgivere
Føring av kommunens skatteregnskap
Skatteavregning av alle forskudds - og etterskuddspliktige skatteytere
Årsavregning arbeidsgiveravgift
Skatteattest