Kart og eiendomsinformasjon

Her finner du link til kart-tjenester for Gjemnes kommune. Disse fungerer på pc, nettbrett og mobil.

Kart:
Gjemnes kommune har ei kart-løsning hvor du kan se kart over kommunen med eiendomsgrenser og gjeldende kommune og reguleringsplaner.

Enkelt kart (har kan du også se gjeldene reguleringsplaner)

Avansert kart (her kan du søke på gnr og bnr)

 

Eiendomsinformasjon:
Du kan også bruke www.seeiendom.no for å finne informasjon om eiendom og bygninger på eiendommen.