Kart og eiendomsinformasjon

Her finner du link til kart-tjenester for Gjemnes kommune. Disse fungerer på pc, nettbrett og mobil.

Til høyre finner du oversikt over forskjellige kartløsninger som kan hjelpe deg med informasjonen du ønsker å finne. 

Hvis du leter etter informasjon i forbindelse med en byggesak finner du gode veileder på direktoratet for byggkvalitet sine sider.

Nettsiden til Dibk. Her finner du hjelp og veiledning.

Kartløsninger

Kart med eiendomsgrenser, reguleringsplaner, og lignende

Enkelt kart (har kan du se gjeldene reguleringsplaner)

Avansert kart (her kan du søke på gnr og bnr)

Her finner du eiendomsinformasjon

Du kan bruke www.seeiendom.no for å finne informasjon om eiendom og bygninger på eiendommen.

Oversikt andre nyttige kartløsninger

https://www.kartportal.no/ (Gislink drevet av Fylkeskommunen, fungerer dårlig i Edge)

https://gardskart.nibio.no/search (Gårdskart drevet av NIBIO)

Kulturminnesøk (Informasjon om kulturminner og kulturmiljøer)

Miljøatlas miljødirektoratet (Kart med diverse miljøtema)

https://hoydedata.no/LaserInnsyn/ (Høydedata)

https://www.geonorge.no/ (Katalog over tilgjengelig kartdata, krever noe data / GIS kunnskap for å kunne brukes)

Naturbase kart (Miljødirektoratet, kartløsning veldig lik GisLink)

OpenStreetMap (Open source kartløsning, viser godt stier)

Kart - NVE (Kart fra Noregs vassdrags- og energidirektorat, veldig god oversikt over skredfarer og lignende)

Kontaktinformasjon

Eli Grete Moen
Konsulent oppmåling
E-post
Mobil 922 54 354