Deling av eiendom

Ved fradeling av eiendom tar du areal fra en eksisterende eiendom og oppretter en ny.

Det må søkes om tillatelse til fradeling av eiendom etter plan- og bygningsloven. Etter at tillatelse er gitt vil det bli gjennomført oppmålingsforretning etter matrikkelloven og den nye eiendommen blir målt og merket.

Hva får du?

  • Du får opprettet en ny selvstendig eiendom med eget gårdsnummer og bruksnummer.
  • Du får oppmålt og merket den nye eiendomsgrensen, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig.
  • Den nye eiendommen og grensene blir registrert i matrikkelen (eiendomsregisteret) og blir tinglyst.
  • Du får tilsendt matrikkelbrev.

Her kommer det mer info etterhvert.