Klarlegging av eksisterende grense

Klarlegging av eksisterende grenser følger to forskjellige løp alt etter hvor godt grensene er dokumentert.