Sammenslåing av eiendommer

Eier du to eller flere grunneiendommer eller festegrunner, kan du kreve de sammenslått til en.