Privat planforslag

Dersom du ønsker å utarbeide en reguleringsplan for et område, eller om du ønsker å endre en gjeldende reguleringsplan tar du kontakt med kommunen på telefon, e-post eller ved brev for å bestille oppstartsmøte.*

Kommunen vil sende deg en invitasjon med veiledning om hvilken informasjon som må innhentes og medbringes på møtet.

 

*Bestilling av oppstartsmøte må gjøres av en fagkyndig person med kunnskap om reguleringsplanarbeid.