Slamtømming

Alle private avløpsrenseanlegg har en eller annen form for slamavskiller, som må tømmes med jevne mellomrom.

Info om slam:

https://www.rir.no/for-abonnenter/slam

Hvem trenger slamavskiller?

Dersom du har bolig i et område uten tilgang til offentlige avløpsledninger, må du bygge eget separat avløpsanlegg som kan rense avløpet i nærheten av boligen din.

Alle slike avløpsanlegg har en eller annen form for slamavskiller (også kalt septiktank) som må tømmes med jevne mellomrom for at avløpsanlegget skal fungere.

Du kan lese mer i Forskrift for slam fra slamavskillere, privet, tette tanker mv.

Det er omtrent 550 private avløpsanlegg rundt om i Gjemnes kommune.

Når skal tanken tømmes?

Avløpsanlegg for boliger skal tømmes annet hvert år, mens hytter og fritidsboliger skal tømmes hvert fjerde år. 

 

Du kan sjekke når tanken blir tømt her: mintank.no