Vann, avløp og slam

Trygge og gode anlegg for vann og avløp er en av hovedtjenestene en kommune er med og drifter. 

Her finner du svar på det de fleste lurer på.

Hva koster vann, avløp, eller slam?

 

Gebyr for vann, avløp, og slam

Hva koster vann og avløp med vannmåler?

 

Årlig vannmålerleie

Årlig vannmålerleie
Vannmåling Pris
T.o.m. 25 mm kr. 410,- inkl. mva
26 - 50 mm kr. 547,- inkl. mva
Avlesningsgebyr pr avlesning kr.233,- inkl. mva

 

Enhetspris ved bruk av vannmåler:

Enhetspris ved bruk av vannmåler:
Enhet Pris
Vann 23,90 kr/m3 inkl. mva
Avløp 8,71 kr/m3 inkl. mva

 

Gebyr vann uten vannmåler

 

Vann årsgebyr inkl mva

Vann årsgebyr inkl mva
Prisliste VANN 2020 Bruksareal Gebyr abonnement Gebyr forbruk Årsgebyr
BRA (m2)
Bolig t.o.m. 100 2476 2934 5410
Bolig 101 - 300 4505 6212 10717
Bolig 301 - 500 9028 12999 22027
Bolig 501- 1000 12442 17914 30356
Hytter/Fritidsb. 3678 1775 5453
Næring 101 - 300 6114 8802 14916
Næring 301 - 500 9014 12973 21987
Næring 501 - 1000 11600 15459 27059
Næring 1001 -1500 19186 27614 46800
Næring 1501 - 2000 26860 38662 65522
Næring 2000 - 5000 54798 76247 131045

 

Gebyr avløp uten vannmåler

 

Avløp - årsgebyr inkl mva

Avløp - årsgebyr inkl mva
Prisliste AVLØP 2020 Bruksareal Gebyr abonnement Gebyr forbruk Årsgebyr
BRA (m2)
Bolig t.o.m. 100 882 1106 1988
Bolig 101 - 300 1446 2263 3709
Bolig 301 - 500 2683 4201 6884
Bolig 501- 1000 5106 7989 13095
Hytter/Fritidsb. 703 997 1700
Næring 101 - 300 4192 6555 10747
Næring 301 - 500 4687 7192 11879
Næring 501 - 1000 5106 7987 13093
Næring 1001 -1500 9181 14360 23541
Næring 1501 - 2000 11967 17192 29159
Næring 2000 - 5000 21155 33089 54244

 

Gebyr slam

 

Priser Slam

Priser Slam
Prisliste SLAM 2020 RIR - Gjemnes kommune - - Gjemnes kommune
Årsgebyr
Oppdrag Antall Eks mva 2020 Eks mva 2019 Påslag % Eks mva 2020 Inkl mva 2020
Slam ord. inntil 4,5 m3 578 1606 1241 4,0 1291 1613
Slam ord.4,6 - 19,9 m3 (pr.m3) 57 364 354 4,0 368 460
Slam ord. 20 - 49,9 m3 (pr.m3) 6 364 354 4,0 368 460
Slam kommunal fellestank, 20 - 49,9 493,6
Slam kommunal fellestank, over 50m3 494-927
Slam minirenseanlegg inntil 4,5 m3 12 1606 1566 4,0 1629 2036
Slam minirenseanlegg 4,5 - 10 m3 (pr. m3) 364 354 4,0 368 460
Slam tette tanker inntil 4,5 m3 (pr.stk) 25 2163,2 2208 4,0 2296 2870
Slam tette tanker 4,6 -10m3 (pr. m3) 364 354 4,0 368 460
Slam ekstratømming, inntil 4,5 m3 3955 4062 4,0 4224 5281
Slam ekstratømming 4,5 - 20 m3 (pr.m3) 679,3 802 4,0 834 1043
Slam ekstratømming over 20 m3 (pr.m3) 927,7 1042 4,0 1084 1355
Slam nødtømming inntil 4,5 m3 (pr. stk) 5560,9 5520 4,0 5741 7176
Slam nødtømming 4,6 - 20 m3 (pr. m3) 803,5 798 4,0 830 1037
Slam nødtømming over 20 m3 (pr. m3) 1175 1166 4,0 1213 1516
Tank ikke påvist/bomtur 1112,4 1399 4,0 1455 1819

 

Tilknytning - Engangsgebyr

 

Tilknytning vann og avløp - abonnent engangsgebyr
Gebyr vann og avløp Abonnent
Engangsgebyr for tilknytning - vann 19 500,- kr/abonnent
Engangsgebyr for tilknytning - avløp 16 900,- kr/abonnent

 

 

Hvilke vannverk har vi i kommunen?

Gjemnes kommune har flere vannverk. Høgset, Søvika og Øra er kommunale vannverk. I tillegg er det flere private vannverk i kommunen.

Hvem trenger slamavskiller?

Dersom du har bolig i et område uten tilgang til offentlige avløpsledninger, må du bygge eget separat avløpsanlegg som kan rense avløpet i nærheten av boligen din.

Alle slike avløpsanlegg har en eller annen form for slamavskiller (også kalt septiktank) som må tømmes med jevne mellomrom for at avløpsanlegget skal fungere.

Du kan lese mer i Forskrift for slam fra slamavskillere, privet, tette tanker mv.

Når skal slamavskiller tømmes?

Avløpsanlegg for boliger skal tømmes annet hvert år, mens hytter og fritidsboliger skal tømmes hvert fjerde år. 

Prøvetakingsrapport - vannverk

 

 

Informasjon om tilsyn spredte avløp (PDF, 203 kB)

Kontaktinformasjon

Alf Høgset
Driftsleder areal og drift
E-post
Mobil 928 01 312