Vann, avløp og slam

Trygge og gode anlegg for vann og avløp er en av hovedtjenestene en kommune er med og drifter. 

Her finner du svar på det de fleste lurer på.

Slamtømming:

https://www.rir.no/for-abonnenter/slam

Hva koster vann, avløp, eller slam?

 

Gebyr for vann, avløp, og slam

Hva koster vann og avløp med vannmåler?

 

Årlig vannmålerleie 2022

Årlig vannmålerleie 2022
Vannmåling Pris inkl mva
Per måler 200
Avlesningsgebyr per gang per vannmåler (Faktureres når kommunen må lese av vannmålere) 1500
Avstengning /påsetting av vannmåler per gang per eiendom 2000

 

Enhetspris ved bruk av vannmåler:

Enhetspris ved bruk av vannmåler:
Enhet Pris
Vann 23,90 kr/m3 inkl. mva
Avløp 8,71 kr/m3 inkl. mva

 

Gebyr vann uten vannmåler

 

 

Gebyr satser 2022 Vann og avløp
Årlig abonnements gebyr Enhet/Antall Vann 2021 inkl MVA Vann 2022 inkl MVA Avløp 2021 inkl MVA Avløp 2022 inkl MVA
Bolig- og fritidseiendom   Per boenhet   4505 3363 1449 1621
 Sameige m/felles vassmålar med både bu- og brukseiningar  Per bruksenhet  0 3363 3 1621
Nærings-, kombinasjons- og landbrukseiendom:             
Kategori 1 (0-300) m3  1 0 3363 0 1621
Kategori 2 (301-1000) m3  3 0 10089 0 4863
Kategori 3 (1001-3.000) m3  6 0 20178 0 9726
Kategori 4 (3.001-6.000) m3  12 0 40356 0 19452
Kategori 5 (6.001-20.000) m3  24 0 80712 0 38904
Kategori 6 (20.001-50.000) m3  50 0 168150 0 81050

 

Gebyr avløp uten vannmåler

Se under Økonomi, skatt og gebyr

 

 

Gebyr slam

 

Priser Slam 2022

Vedtatt av kommunestyret i sak 51/21
Priser Slam 2022
Prisliste SLAM 2022 - RIR Gjemnes kommune Gjemnes kommune
Oppdrag Antall Eks mva 2022 Eks mva 2021 Inkl mva 2022
Slam ord. inntil 4,5 m3 536 1643 1352 1523
Slam ord.4,6 - 19,9 m3 (pr.m3) 55 373 385 481
Slam ord. 20 - 49,9 m3 (pr.m3) 7 373 385 481
Slam kommunal fellestank, 20 - 49,9 3 506
Slam kommunal fellestank, over 50m3 6 506 - 1011
Slam minirenseanlegg inntil 4,5 m3 12 1643 1706 2133
Slam minirenseanlegg 4,5 - 10 m3 (pr. m3) 373 385 481
Slam tette tanker inntil 4,5 m3 (pr.stk) 28 2213 2404 3005
Slam tette tanker 4,6 -10m3 (pr. m3) 373 385 481
Slam ekstratømming, inntil 4,5 m3 4045 4423 5529
Slam ekstratømming 4,5 - 20 m3 (pr.m3) 695 873 1091
Slam ekstratømming over 20 m3 (pr.m3) 949 1135 1419
Slam nødtømming inntil 4,5 m3 (pr. stk) 5688 6011 7514
Slam nødtømming 4,6 - 20 m3 (pr. m3) 822 869 1086
Slam nødtømming over 20 m3 (pr. m3) 1202 1270 1588
Tank ikke påvist/bomtur 1138 1523 1904

 

Tilknytning - Engangsgebyr

 

Tilknytning vann og avløp - abonnent engangsgebyr
Gebyr vann og avløp Abonnent
Engangsgebyr for tilknytning - vann 19 500,- kr/abonnent
Engangsgebyr for tilknytning - avløp 16 900,- kr/abonnent

 

 

Hvilke vannverk har vi i kommunen?

Gjemnes kommune har flere vannverk. Høgset, Søvika og Øra er kommunale vannverk. I tillegg er det flere private vannverk i kommunen.

Hvem trenger slamavskiller?

Dersom du har bolig i et område uten tilgang til offentlige avløpsledninger, må du bygge eget separat avløpsanlegg som kan rense avløpet i nærheten av boligen din.

Alle slike avløpsanlegg har en eller annen form for slamavskiller (også kalt septiktank) som må tømmes med jevne mellomrom for at avløpsanlegget skal fungere.

Du kan lese mer i Forskrift for slam fra slamavskillere, privet, tette tanker mv.

Når skal slamavskiller tømmes?

Avløpsanlegg for boliger skal tømmes annet hvert år, mens hytter og fritidsboliger skal tømmes hvert fjerde år. 

 

Informasjon om tilsyn spredte avløp (PDF, 203 kB)

Kontaktinformasjon

Anzhelika Petrenko
Leder Areal og drift
E-post
Mobil 414 28 315