Brøyting

 

Fylkeskommunen ordner med snøbrøyting på fylkesveiene, mens de kommunale vegene er det kommunen som er ansvarlig for.

De kommunale veiene er inndelt i 12 brøyteroder og har til sammen 11 brøyteentreprenører. Vedlikeholdsstandarden som er et av dokumentene i inngått kontrakt med entreprenørene. Denne  har som målsetting at kvaliteten skal oppleves mest mulig likt i alle området av kommunen.

Vedlikeholdsstandard (PDF, 116 kB)

Snøbrøyting blir utlyst på anbud med jevne mellomrom.

Alle henvendelser som gjelder brøyting rettes direkte til kommunen ved arbeidsleder.

Kontaktinformasjon

Trond Skar
Arbeidsleder
E-post
Mobil 926 57 418