Reguleringsplan for sykehjemstomta vedtatt

Reguleringsplan for sykehjemstomt på Batnfjordsøra ble vedtatt i kommunestyremøte 02.04.2019 sak 16/19.

Under finner du vedtatt reguleringsplan med plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse, ROS-analyse og særutskrift med planvedtaket fra kommunestyremøtet 02.04.2019

Plankart (PDF, 204 kB)

Planbestemmelser (PDF, 103 kB)

ROS-analyse (PDF, 841 kB)

Vedtaket (PDF, 178 kB)

Eventuelle klager kan innen 3 uker fra denne kunngjøringen sendes skriftlig til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra eller på epost til post@gjemnes.kommune.no