Vedtak om mindre endring av reguleringsplan for Solsida 4

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12- 14 har Gjemnes kommuneadministrasjon vedtatt en mindre endring av reguleringsplan for Solsida 4 med plan ID 20160002.

Klager kan sendes via post til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra eller med e-post til post@gjemnes.kommune.no. Klagefristen settes til 10.10.2019.