Nytt fra administrasjonen 19 november 2019

Sentraladministrasjonen

 • Stilling som økonomisjef har vært utlyst og er i gang. 
 • Første samling i planprosjektet på Nordmøre er avholdt
 • Kommunen har fått midler til fiberutbygging – vil bli utlysning etter utbygger i regi av fylkeskommunen
 • Kvalitetssystemet er kommet i ny versjon – opplæring for Aure, Smøla og Gjemnes i Batnfjord
 • Forskningskaffe i Kristiansund – informasjon om PHD – kunnskapsprosjektet
 • Kommunen vil melde seg på Hopp id igjen
 • Møte om vannverk – valg av løsning for Høgset
 • Møte om digitalisering – regionalt prosjekt i regi av KS
 • Møte med nytilsatt i IKT ORKide som skal jobbe med lønn, økonomi, personalsystemene

 

Angvik skole

På Angvik skole er elevenepå mellomtrinnet ferdige med de nasjonale prøvene og elevundersøkinger. Vi jobber videre med å analysere resultatene og forbedre områda vi ser treng særskilt oppfølging.

Har arbeidet med å sette oss inn i den nye læreplanen "Fagfornyelsen" som skal innføres fra august 2020, eit arbeid vi vil bruke mye tid på også framover. Tverrfaglige tema som livsmestring, medborgarskap og berekraftig utvikling står sentralt i denne læreplanen.

Batnfjord skole

Innspurt mot slutten av året.
Fagdager i norsk, eng, matem på 8. og 9. trinn i stedet for eksamen betyr at de får hjelp underveis, kan samarbeide, bruke ulike arbeidsmåter i faga. De skal ha muligheter til å lære også disse dagene, ikke sitte en hel dag med oppgaver de ikke får til.

10. trinnet har tentamen for å forberede seg på eksamen.

Forbereder juleball (u-trinna), Lucia-feiring (1. og 6.trinn) Julelunsj (1-7) og juleverksted (1-7), alt skal foregå i desember.

Mange nye vikarer inne grunnet sykefravær og permisjoner.

Areal og drift

 • Sentrumsplan for Batnfjordsøra – første møte i arbeidsgruppa er avholdt – sak til formannskapet 26.11.2019
 • Åbakkvegen – rehabilitering utført
 • Indergårdstunet – nytt SD-anlegg (sentral driftsstyring varme og ventilasjon)
 • Samfunnshuset – ny brannsentral
 • Batnfjord skule – byggearbeid pågår – nå montering av takelementer
 • Skal inngås nye rammeavtaler for el, rør og bygg fra nyttår
 • Revidering av retningslinjer for viltfond pågår
 • Fallviltappen er nå oppe igjen (etter å ha vært ute siden i sommer). Til nå registrert 35 hendelser, men er mangelfullt pga nedetid
 • Revidering av regional vassforvaltningsplan er igangsatt av fylkesmannen – blir en del arbeid på kommunene
 • Fisketrapp i Torvikelva, Kvennfossen -  sendt på høring
 • Eksamen i fornying plantevern ble avholdt i oktober
 • Renhold – utfordringer med langtidssykmeldinger og manko på vikarer
 • Utfordringer med nytt sakssystem – henger noe etter med saksbehandling