Nytt fra administrasjonen 24 november 2020

Sentraladministrasjonen

 

Korona

 • Fortsatt ingen nye smittetilfeller. Overvåker situasjonen i nabokommuner nøye
 • Øvelse smittesporing og gjennomgang rutiner
 • Møter helseberedskap to ganger pr uke
 • Hovedtillitsvalgte og verneombud orienteres skriftlig hver uke, møte hver tredje, eller hvis noe endrer seg
 • Samvirkemøte med fylkesmannen hver 14. dag
 • Anbefaling frivillig karantene, stengt servicekontor, munnbind besøk sykehjem, utleie kommunale bygg, svømmehall,
 • Ingen lokale smittevernregler eller vedtak 

 

Sykefravær: Fortsatt en liten nedadgående trend:

pr 08.11: 7,9%. 1,3% og 6,6% (pr 1.10: 8%)

 

 • Ekstra eiermøte legevakt – fordeling utgifter luftveislegevakt, og tilholdsstedet på Frei
 • Heftig budsjettinnspurt – vanskelig å oppnå balanse, må saldere med disposisjonsfond
 • Det jobbes videre med kravspesifikasjon på sykehjemmet, samt oversikt møbler
 • Møte i Molde om den økonomiske situasjonen i NORBR (brann)
 • Møter med Høgset terminalen og Kristiansund og Nordmøre havn
 • Tillitsvalgtordningen gjennomgås og revideres
 • KF-skjema – Flere er bestilt og er under testing
 • Tone Aarsund har  permisjon – Else Brit Gaupset barnehagefaglig ansvarløig i perioden fram til 1.6.21
 • Samarbeidsmøter (planlegge 2021) med bht under planlegging.  BHT starter med møte helse og omsorg torsdag. 
 • Planleggingsmøte valg
 • Beredskapsmøte i morgen – Everbridge

 

Batnfjord skole

Batnfjord skule forventer å få flytte inn i hele skolen før jul, og ser frem til det.

Mye ressurser går med nå til møblering, flytting, oppfølging i byggeprosjekt.

Hjorten, gamleskolen og bedehuset blir fraflytta, alle blir under samme tak!

Fremdeles gult smittenivå og alle klasser får møte på skolen.

 

Helse og omsorg

Det jobbes med integrasjon mellom responssenteret i Kristiansund og hjemmetjenesten. Det betyr at responssenteret får tilgang til deler av journal slik at hjemmetjenesten slipper å sende over opplysninger på andre måter. Det pågår nå testing og vi regner med å være oppe å gå innen kort tid. Dette vil både effektivisere prosesser og kvalitetssikre tjenester.

 

Det arbeides også med å få på plass digitalt søknadsskjema for søknader om helse og omsorgstjenester.

 

Hjemmetjenesten har gjennomført Proact- kurs i grunnleggende ferdigheter der de skal kunne utføre ulike målinger av brukeren i deres hjem. Hensikten er å kartlegge brukerens helsetilstand og dermed raskt utføre rett helsehjelp.

Det er kjøpt inn «helsesekker» med utstyr til hjemmetjenesten med utstyr for å kunne utføre målingene.  

 

Areal og drift

Drift:

 • Solsida barnehage – oppgradering av uteområde pågår.
 • Kontroll av manuelt slokkeutstyr i formålsbygg, gjennomført.
 • Kommunale boligene Flata 14 og 16,  solgt
 • Bygging av slamavskiller Strand, pågår
 • Bygging veilys Samfunnshuset – Gammelbrua, pågår
 • Solsida 4, overtakelsesforretning med hoved entreprenør, gjennomføres onsdag 25.11.
 • Utbedring Åbakken bru, pågår

 

Bygg- og plansak:

 • Jevn strøm av saker.
 • De fleste søknadene blir behandlet innenfor frist, men noen delesaker og utslippstillatelsessaker er forsinket.
 • Grep for skjerming av tid til saksbehandling fungerer (henvendelser gjøres ikke direkte til saksbehandler, men til servicekontor. Fortrinnsvis skriftlig).
 • Revidert planforslag for Nåstad boligfelt er fremdeles på høring (frist 02.12.2020)
 • Har hatt møte med Fylkeskommunen og Aure kommune for mulig samkjøring av prosess ifb. med sentrumsplana.
 • Datainnsamlingen for prosjektet «Berekraftfylket Møre og Romsdal» er ferdigstilt.
 • Saksbehandler har fremdeles hjemmekontorløsning som fungerer godt.

 

Prosjekt:

 • Batnfjord skole – pågår.
  • sluttfase angående hovedarbeid bl. annet montering av inngangsdør.
  • møbler leveranse - pågår.
  • Vinduer montering i desember – pga. leveransetid.
  • Fasade arbeid- pågår.
 • Sykehjem
  • Prosjektet forsinket pga. budsjett arbeid.
  • arbeid angående krav spesifikasjon - pågår.
  • Arbeid angående møbler krav – pågår.
  • Innleie av rådgiver – utsatt.
 • Brannvurdering av kommunale bygninger – arbeid pågår.
  • rapport angående Gjemneshallen levert .
  • rapport angående Sykehjem levert.
  • rapport angående Samfunnshuset levert.
  • rapport angående Solsida bhg levert.
 • Veilys – konkurranse tildelt.

Integrasjon mellom Mercell (KGV) og Public 360 – oppstartsfase.

 

Kultur

 • Stimuleringstilskudd til lag, foreninger med tiltak som er rettet mot barn og unge er fordelt
 • Næringsfondstilskudd av ekstraordinære korona-midler er fordelt av næringsfondsstyret
 • Løyver motorferdsel i utmark forsinket, men saksbehandling begynner denne uka.
 • StikkUt ski og Stikk Ut vinter i orden

 

Batnfjordsøra, 24.11.2020

 

Birgit Eliassen

Rådmann