Motta sikker digital post fra kommunen ved svar på søknader om tjenester

Gjemnes kommunes helse- og omsorgsavdeling tar i bruk SvarUt ved svar på søknad om tjenester. Dette trer i kraft fra 1.juni 2018.

Det er svært viktig at du som søker om kommunale helse- og omsorgstjenester, er pårørende og mottaker av kopi av post eller verge/partsrepresentant melder korrekt/endret kontaktinformasjon til kommunen ved enheten/avd. det søkes tjenester fra, eller saksbehandler ved helse og omsorg. Kontaktinformasjonen registreres i fagsystemets saksbehandlingssystem hvor alle vedtak om tjenester sendes ut fra. Om disse opplysningene ikke er korrekt vil du ikke motta brev.

Den enkelte søker/kopimottaker er selv ansvarlig for å melde endringer.

Verge, partsrepresentant og/eller pårørende som skal være mottaker av kopi av post må levere skriftlig bekreftelse/dokumentasjon på dette med signatur fra den de representerer så sant dette er mulig.

For mer informasjon om hva digital postkasse og SvarUt er vises det til informasjon fra kommunen på hjemmesiden januar 2018:

https://www.gjemnes.kommune.no/toppmeny/kontakt-oss/motta-sikker-digital-post-fra-kommunen/