Er du entreprenør/boligutvikler

Solsida 4 Sander Engdahl

Gjemnes kommune vedtok i november 2022 et eget prosjekt for styrke boligutviklingen i kommunen.

Vi ønsker derfor kontakt med deg som entreprenør/boligutvikler

Utbyggingsavtale

  • En utbyggingsavtale er en avtale mellom kommunen og utbygger av et område som har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet, og som gjelder gjennomføring av kommunal arealplan (plan- og bygningslovens definsjon, §17-3).
  • Det vil kunne inngås utbyggingsavtaler med utbygger der opparbeidelse av tomtene gjennomføres i regi av grunneier. Gjemnes kommune gir lån tilsvarende kostnadene til veg, vann og avløp. Det tilsettes som vilkår at lånet tilbakebetales når tomtene selges. 
  • Forutsetningen for inngåelse av utbyggingsavtaler i Gjemnes kommune ligger i sak 28/23 - Kommunale tiltak ved utvikling av nye boligområder

Tilvisningsavtaler