Grensejustering

For å rette opp uhensiktsmessige grenser mellom eiendommer kan grensejustering foretas.