Kontaktinformasjon

Eirin Husby Frey
Rådgiver plan og byggesak
E-post
Mobil 481 29 689

Åpningstider

Mandag - fredag 
kl. 10:00 - 14:00

Adresse

Gjemnes kommune
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra