Reguleringsendring Nåstad boligfelt - Vedtatt plan

Kommunestyret i Gjemnes vedtok i møte 27.04.2021, sak 7/21 reguleringsendring for Nåstad I, planID 20080002 med plankart datert 23.03.2021, planbestemmelser datert 23.03.2021 og planbeskrivelse datert 22.03.2021.

Planvedtaket kan påklages innen 31.05.2021. Eventuell klage sendes til Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra eller til post@gjemnes.kommune.no

Plankart (PDF, 6 MB)

Planbestemmelser (PDF, 283 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 15 MB)

Kommunestyrets vedtak (PDF, 194 kB)

Artikkelliste