Vaksinering covid19

Legekontoret tilbyr nå drop in covid19 vaksine: T irsdag, torsdag og fredag kl 08.00-15.30 I påskeveka tilbyr vi vaksinering mandag og tirsdag kl 08.00-15.30.

Åpningstider i påsken på kommunehuset

Servicekontoret har åpnet mandag 3.4 og tirsdag 4.4 fra kl. 10:00 - kl. 14:00, onsdag 5.4 har vi åpnet fra kl. 10:00 - 12:00. Du kan nå oss på tlf. 712 91 111 eller post@gjemnes.kommune.no  Koronatester kan du få utdelt i servicekontoret.  

Søk på det kommunale Næringsfondet

Det åpnes nå til å søke midler fra det kommunale næringsfondet. Det kommunale næringsfondet skal brukes til å styrke nyskaping, innovasjon og næringsutvikling. Støtte fra fondet skal utløse vekstpotensialet i lokale bedrifter.

Frist for å søke plass i Kulturskolen er 15. mars!

Fra 1 januar 2020 blir kulturskoletilbudet i Gjemnes driftet av Molde kulturskole, og det er Molde kommune som fakturerer  

Leilighet sentrumsnært i Batnfjordsøra

Flyktningetjenesten er på leting etter flere leiligheter som er som er til leie.

Her kan du betale med Vipps

Kommunen har Vipps, - en betalingsmåte gjennom bruk av mobil for betaling av diverse tjenester i kommunen.

Eiendomsskatt 2023- offentlig ettersyn

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2023, og med hjemmel i eiendomsskatteloven §15, legges eiendomsskatteliste ut til offentlig ettersyn i 3.uker fra 1.mars.  Eiendomsskatt 2023 - Gjemnes kommune

Strømstøtte til husholdninger

Regjeringen har innført en strømstøtteordning som skal hjelpe husholdninger med å håndtere ekstraordinære strømpriser. Ordningen gjelder strømforbruk fra og med desember 2021 .  Du kan lese mer om ordningen her. Gjemnes kommune har den siste tiden mottatt flere henvendelser om strømstøtteordningen fra boligeiere. Kommunen har ingen ting med strømstøtteordningen å gjøre. Firma som utbetaler strømstøtte bruker bygningsopplysninger i matrikkelen for å finne ut om du har rett på strømstøtte.  

Bassenggruppe i regi av fysioterapitjenesten i Gjemnes

1. Mars åpner bassenget i samfunnshuset på Batnfjordsøra, og fysioterapitjenesten starter opp med gruppetrening i basseng på dagtid. Dette er et lavterskeltilbud med kondisjon og bevegelsestrening i vann som er åpent for alle etter påmelding. Ved stor pågang vil vi gjøre prioriteringer.  

Eiendomsskatt 2023- besiktigelse av eiendommer

I forbindelse med eiendomsskatt 2023 skal Gjemnes kommune ta besiktigelser av noen eiendommer, mandag 13.02.23.  Befaringen gjøres utvendig, det er derfor ikke påkrevet at du som eier er til stede. Befaringen vil, sammen med offisielle eiendomsopplysninger, være med på å danne grunnlaget for takst av eiendommen.