Fiber i Gjemnes

Informasjon om fiber utbygging i Gjemnes kommune

En hilsen til alle fra ny kommunedirektør

Hei! Torsdag 1.september hadde jeg min første arbeidsdag som kommunedirektør i Gjemnes kommune. Jeg er svært glad for å være her, og opptatt av å treffe så mange ansatte og forbindelser som mulig. De første dagene har vært preget av praktiske oppgaver med å bli kjent med nye rutiner, ny organisering og besøk ved noen av avdelingene. Vil så raskt som mulig innom alle avdelinger for å bli litt kjent med ansatte og med tjenestetilbudet.  

Gratis klima- og energirådgivning til boligeiere

Gjemnes kommune tilbyr nå gratis klima- og energirådgivning til sine innbyggere. Dette omfatter:

Frist for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding: 1. oktober

Landbruksdepartementet har vedtatt endring i Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23 den 26. august 2018. Endringen trer i kraft 2. oktober 2018. Endringen medfører at kommunen IKKE kan gi dispensasjon til å spre husdyrgjødsel uten nedmolding etter 1. oktober.

Kommunalt næringsfond

Gjemnes kommune er tildelt 612 122 kroner fra Møre og Romsdal fylkeskommune som skal fordeles gjennom det kommunale næringsfondet. Det åpnes nå for mulighet til å søke om tilskudd. Ordinær søknadsfrist var 01.09.22, men det er nå åpnet slik at det fortsatt er mulig å søke om midler fra næringsfondet. Dersom ikke alle midlene blir tildelt de som søkte innen ordinær søknadsfrist vil disse bli fordelt til de som søker etter fristen. Frist nr to er 29.09.22.

Strandryddeuka 2022

Pressemelding fra Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal: Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal er en av bidragsyterne når Hold Norge Rent arrangerer strandryddeuka 9.-18. september. Gjennom panteordningen “Stikk UT og plukk!” sørger friluftsrådet for at du kan være med å rydde og samtidig tjene penger til idrettslaget, korpset eller klassen!   

Ny kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

  Det skal utarbeides ny delplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. For at dette skal bli en god plan vil kommunen involvere frivillige organisasjoner og innbyggere mest mulig. Det er derfor laget et skjema som det nå er mulig å gi innspill gjennom. Frist for å sende inn svar via skjemaet er 09.09.22.

Finnes det veteraner/tidsvitner som fortjener Regjeringens minnemedalje?

Det jobbes med å finne veteraner eller gjenlevende fra andre verdenskrig som ikke har mottatt sin heder. Dette gjelder også de som ikke deltok direkte i krigshandlinger, men og barn og ungdom som feks hjalp krigsfanger med mat eller klær i perioden 1940 - 45.  

Konkurranse på brøyteavtale rode 4,7,8,12 og 13 ligger nå ute på Mercell

Silingsrapport - reguleringsplan E39 Astad-Bjerkeset

Dette Statens Vegvesen sine anbefalinger til Gjemnes kommune. Planprogrammet og silingsrapporten skal etter planen opp til politisk behandling å komme ut på høring i løpet høsten 2022.