Middagsombringing

Personer som bor hjemme og har vansker med å få laget middag på grunn av helsemessige årsaker, kan søke om middagsombringing. 

Hvordan søke:

Søknad om helse og omsorgstjenester (PDF, 184 kB) (PDF, 115 kB)

Kriterier: Sykdom eller andre årsaker som anskaffelse og tilberedning av mat, gjør at søker ikke er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov. Personer med behov for middagsombringing tildeles tjenesten i form av enkeltvedtak.

Forutsetning: Søker må være den samme som skal motta tjenesten. Dersom en søker er en annen enn tjenestemottaker skal årsak til dette avklares, og hvis mulig skal den det søkes for selv uttale seg om sitt tjenestebehov.

Det gjøres alltid en individuell vurdering for å avgjøre hvorvidt den enkelte har et bistandsbehov i henhold til Helse og omsorgstjenesteloven.
Skjemaet sendes:

Gjemnes kommune
Vedtaksteam Helse og omsorg.
Nordmørsvegen 24
6631 Batnfjordsøra

Tjenesten er betalingstjeneste. Se egenbetalingssatsene

For mer informasjon kan du lese:

Kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester (PDF, 492 kB) (PDF, 492 kB)