Brannvernsamarbeid mellom Gjemnes og Molde kommune

Gjeldene fra 01.01.19 har Gjemnes og Molde kommune inngått et brannvernsamarbeid der Molde brann- og redningstjeneste leverer ledertjenester (brannsjef, leder forebyggende og leder beredskap), administrasjon og brannforebyggende tjenester til Gjemnes kommune.

Grensejustering avvist av departementet

Søknaden om grensejustering av indre Gjemnes ble ikke innvilget av Kommunal og moderniseringsdepartementet. Dette ble kunngjort fra departementet kl 13.00 i dag, 7.12.2018

Barnevernvakt i Nordmøre og Romsdal

Gjemnes sammen med 13 andre kommuner har inngått samarbeid om barnevernvakt utenfor normal åpningstid  med virkning fra 01.12.2018. Barnevernvaktens telefonnummer er 97 60 16 16

Nyhetsbrev om interkommunalt brannvesen nr. 1/2018

Nordmøre og Romsdal brann og redningsvesen IKS blir dannet med oppstartmøte 12.12.2018

Endring av inndelingslovas bestemmelser om behandling av grensejustering, ordføreren deltok på høyring i Stortinget.

Ordfører Knut Sjømæling deltok i dag på åpen høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomitee vedr. representantforslag om endring av inndelingslovas bestemmelser om behandling av grensejustering mellom kommuner. Høringen finner du her.   Ordfører Knut Sjømæling sitt innlegg finner du direkte her på 15:55

Takk til alle - TV-aksjonen 2018

Ordføreren ønsker å takke alle bøssebærere og givere for bidrag under årets TV - aksjon.

Regionalt miljøtilskudd - Søknadsfrist 15.10.2022

Regionalt miljøprogram (RMP) i Møre og Romsdal retter seg mot aktive gårdbrukere som vil gjennomføre miljøretta aktiviteter i fylket, ut fra gitte kriterier. Søknadsfrist er 15.10.2022 Kommunen oppfordrer alle til å ikke vente til siste frist med å søke. Vær ute i god tid.

Høring om utvidet båndtvangstid

Gjemnes kommune har vedtatt i sak 49/18 at forslag til lokal forskrift om utvidet båndtvangstid i Gjemnes kommune skal legges ut på høring. Høringsfrist er satt til 04.12.2018. Høringssvar sendes: Gjemnes kommune, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra, eller post@gjemnes.kommune.no Båndtvang adresseliste (PDF, 530 kB) Båndtvang forslag til lokal forskrift (PDF, 350 kB) Båndtvang høringsvedtak (PDF, 247 kB)  

Lensmannskontor får nye telefonnummer

I samband med omlegging av telefonsystemet i Møre og Romsdal politidistrikt vil flere lensmannskontor på Nordmøre og i Romsdal få nytt telefonnummer med virkning fra tirsdag 11. september kl 08.00.    Endringen gjelder Smøla lensmannskontor, Aure lensmannskontor, Surnadal lensmannskontor, Tingvoll lensmannskontor, Sunndal lensmannskontor, Eide, Gjemnes og Fræna lensmannskontor og Rauma lensmannskontor og de vil alle fra tirsdag morgen ha telefonnummer: 70 11 87 00.

Informasjon om forsøk med klorforbindelser mot Gyrodactylus salaris i Batnfjordselva i september 2018

Informasjon om feltforsøk med klorforbindelser mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Batnfjordselva i september 2018 (PDF, 655 kB)