Politiske reglement og avtaler

 

Reglement
Tittel Publisert Type
Reglement for kontrollutvalget i Gjemnes

Vedtatt 29.10.2019 i K-sak 13/19

25.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reglement for kontrollutvalget i Gjemnes.pdf
Forslag retningslinjer for rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Vedtatt 09.05.2017 i K-sak 19/17

10.03.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Retningslinjer for råd for funksjonsned.PDF
Retningslinjer kommunalt næringsfond

Vedtatt 30.05.2017 i k-sak 23/17

10.03.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Retningslinjer kommunalt næringsfond.PDF
Eiendomsskattevedtekter

Vedtatt 09.05.2017 i k-sak 17/17

10.03.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Eiendomsskattevedtekter.PDF
Reglement for eldrerådet

Vedtatt 24.04.01 i k-sak 19/01

10.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reglement_for_eldreradet.doc.pdf
Innsynsreglement for folkevalgte i Gjemnes

Vedtatt 06.09.2016 i k-sak 44/16

10.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innsynsreglement for folkevalgte i Gjemnes.pdf
Reglement Gjemnes formannskap

Vedtatt 06.09.2016 i k-sak 43/16

10.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reglement Gjemnes formannskap.pdf
Reglement Gjemnes kommunestyre

Vedtatt 06.09.2016 i k-sak 42/16

10.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reglement Gjemnes kommunestyre.pdf
Reglement for gjennomføring av kommunale bygge og anleggsprosjekter

Vedtatt 28.02.2017 i k-sak 3/17

11.03.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned mandat plan og byggekomite.PDF
Reglement ungdomsrådet 2020

Reglement ungdomsrådet, vedtatt 26.05.20 sak 14/20

24.06.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Reglement ungdomsrådet 2020.PDF

 

Avtaler
Tittel Publisert Type
Avtale om kjøp av bibliotektjenester

Vedtatt 08.09.2015 i k-sak 42/15

11.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Avtale om bibliotektjenester.pdf
Samarbeidsavtale - Etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Vedtatt 26.06.2012 i k-sak 58/12

11.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Avtale døgnplasser.pdf
Avtale mellom Tingvoll, Gjemnes og Kristiansund om legevaktsamarbeid

Nåværende samarbeid vedtatt 15.12.2009 i k-sak 65/09

11.03.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Legevakt2.PDF
Selskapsavtale for Krisesenteret for Molde og omegn IKS

Godkjent 26.09.2017 i k-sak 34/17

11.03.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned samhandlingsavtale krisesenter molde og omegn.PDF
Selskapsavtale og vedtekt for Kristiansund og Nordmøre havn IKS

Vedtatt 26.10.2010, revidert 10.11.2017

11.03.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned KNHavn selskapsavtale.PDF
Selskapsavtale for Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap IKS

Godkjent 28.02.2017 i k-sak 2/17

11.03.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned RIR IKS selskapsavtale.PDF
Selskapsavtale Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS frå 2020 (L)(44664)

Selskapsavtale vedtatt i kommunestyresak 6/20 31.03.2020

01.04.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Selskapsavtale Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS frå 2020 (L)(44664).PDF
Avtale Tøndergård skole og ressurssenter

Vedtatt i k-sak 5/20 den 31.03.2020

01.04.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Avtale Tøndergård skole og ressurssenter til godkjenning korrigert pr 12.12.19.PDF
Nordmøre IPR Samarbeidsavtale v200310

Vedtatt i k-sak 10/20 den 31.03.2020

01.04.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Nordmøre IPR Samarbeidsavtale v200310.PDF
Stiftelsesdokument for Møre og Romsdal Revisjon SA med signaturer

Vedtatt i k-sak 39/19 16.06.2019

01.04.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Stiftelsesdokument for Møre og Romsdal Revisjon SA med signaturer 206973_1_1.PDF
Vedtekter for Kontrollutvalgssekreteriatet for Romsdal 2019

Vedtatt 19.11.2019 i k-sak 19/19

01.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtekter+for+Kontrollutvalgssekretaraitet+for+Romsdal+-+etter+styrevedtak+280519+og+godkjenning+i+kommunestyrene+høsten+2019.pdf
Selskapsavtale Nordmøre og Romsdal brann og redning 2020

Oppdatert avtale vedtatt 26.05.20 sak 19/20

24.06.2020 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Selskapsavtale NORBR 160420.PDF