Endring i skoleruta 2021/22

På grunn av høyt sykdomsfravær i personalet og vansker med å skaffe nok kvalifiserte vikarer til at undervisningen kan gjennomføres på en forsvarlig måte, gjør Gjemnes kommune endringer i skoleruta for skoleåret 2021/22. Siste skoledag før jul vil bli fredag 17/12. Etter nyttår lages det en plan for hvordan de timene som faller bort skal tas igjen, dette gjør oppvekstrådgiver i samråd med rektorene.  

Ifølge opplæringslova § 2-2 fjerde ledd skal kommunen gi forskrifter om skole- og feriedager for elevene. Forskrifta skal være tilpasset avviklinga av nasjonale prøver. Opplæringa skal strekke seg over minst 38 skoleuker innenfor ei ramme på 45 sammenhengende uker i skoleåret.  

Kommunen kan endre skoleruten sin slik at siste dag før jul blir tidligere enn opprinnelig bestemt, men da må de ta igjen dagene i løpet av våren. Dette orienterte kunnskapsministeren om via media torsdag 09.12.21.    

SFO skal holdes åpent på dagtid for elever som har behov for det mandag 20. og tirsdag 21.12. Skolene vil kartlegge behovet for plass på SFO disse dagene og gi plass til de som trenger det. 

Dersom det blir kritisk med personell på skolene i uke 50, må rektor sette inn andre tiltak for å få en forsvarlig undervisning.  

Skoleruta 2021/2022    

Måned  

Skoledager  

Skolestart og skoleslutt  

August  

7  

Første skoledag: mandag 23. august  

September  

22  

  

Oktober  

16  

Høstferie uke 41: mandag 11. – fredag 15. okt.  

November  

22  

  

Desember  

13  

Siste skoledag før jul: fredag 17. desember  

  

2  

Gjennomføres våren 2022, beskjed om dato/tidspunkt kommer fra den enkelte skole  

Januar  

20  

Første skoledag etter jul: tirsdag 4. januar  

Februar  

15  

Vinterferie uke 8, mandag 21. – fredag 25. feb.  

Mars  

23  

  

April  

15  

Påskeferie: mandag 11. april – mandag 18. april.   

Første skoledag etter påske: tirsdag 19. april  

Mai  

19  

Grunnlovsdag tirsdag 17.mai.   

Kristi himmelfartsdag torsdag 26.mai.   

Elevfri dag: fredag 27. mai  

Juni  

16  

2.pinsedag mandag 6.juni.   

Siste skoledag: torsdag 23. juni  

Sum  

190  

  

Kontaktinformasjon

Unni Kjelleberg Solli
Rektor Angvik skole
E-post
Mobil 909 32 476
Mari Unhjem
Rektor Batnfjord skule
E-post
Mobil 997 46 637
Lene Holten
Oppvekstrådgiver
E-post
Mobil 970 27 488