Strømstøtteordning for landbruket

I forbindelse med at det for tiden er ekstraordinært høye strømpriser har regjeringen innført strømstøtteordning for landbruket. Det er litt ulike ordninger for husholdninger, landbruket og øvrig næringsliv

Søknadsfrist er 28.02.2023:

  • For å kunne få støtte fra og med oktober 2022 til og med juni 2023

Søknadsfrist 31. mai 2023:

  • For å kunne få støtte fra og med januar 2023 til og med juni 2023

Ordningen gjelder kun for foretak som er registrert i Enhetsregisteret, og som oppfyller vilkårene for å motta produksjonstilskudd.

 

Mer informasjon: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/stromstotte-for-jordbruksforetak-veksthus-og-vanningslag

Søknadsskjema: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/stromstotte-for-jordbruksforetak-veksthus-og-vanningslag