Skal du bygge, rive eller endre?

Veiledninger og svar på de vanligste spørsmål finner du her. Utover det finner du all nødvendig informasjon, inkludert søknadsskjemaer, på hjemmesiden til Direktoratet for byggkvalitet.

Direktoratet for byggkvalitet sin hjemmeside

Kontaktinformasjon

Amanda Gjendem
Byggesaksbehandler
E-post
Telefon +47 90 36 42 59